CV - Tuula Sario

Go to content

Main menu:

ANSIOLUETTELO
Sario os. Airaksinen, Tuula Kaarina s. 21.1.1964

Ylioppilas, Tapiolan lukio 1983
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin Yliopisto 1990
Yrittäjä, kuluttaja-asioiden koulutus ja konsultointi yrityksille ja yhteisöille, omalla toiminimellä 1.5.2017-
Suomen Kuluttajaliitto ry, kuluttajapoliittisen osaston osastopäällikkö ja pääsihteerin varamies, myöhemmin Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, johtava lakimies, pääsihteerin varamies, johtoryhmän jäsen 1991- 2017
Markkinatuomioistuin, varajäsen 1992-1994
Markkinatuomioistuin, jäsen 1994 – 2002
Markkinaoikeus, asiantuntijajäsen, 2002- 2010
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, johtokunnan jäsen, 1996-2000
European Consumer Law Group, jäsen, 1997-2005
Tuoteturvallisuusasioiden neuvottelukunta, sittemmin Kuluttajaturvallisuusasioiden neuvottelukunta (TEM)jäsen, 1997- 2017
Nordisk Konsumentutskot (NKU, Pohjoismaiden ministerineuvosto), jäsen, 1996 – ja sen jälkeen tulleet yhteispohjoismaiset kuluttaja-asioiden elimet- 2017
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta, jäsen, 1996-2010
Tietosuojalautakunta, jäsen, 1992-
Vakuutuslautakunta (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE), jäsen 1991-
Arvopaperilautakunta (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE), jäsen 2009-
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, vakuutusasioiden johtokunta, jäsen 2009-
Kuluttajavalituslautakunta, yleinen osasto, täysistunto, jäsen 1991-
Kuluttajavalituslautakunta, asuntokauppaosasto, jäsen, sittemmin kuluttajariitalautakunta, täysistuntojen I, II ja III jäsen, edelleen
Iskulauserekisteritoimikunta (MARK-Suomen Markkinointiliitto), puheenjohtaja, 1998-
Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton eettinen valiokunta, jäsen 2009-
Panimoliitto, panimoalan ennakkotarkistustoimikunta (alkoholilainsäädäntö), jäsen, 2011-
Kennelliiton vakiosopimustyöryhmä, ulkop. asiantuntijajäsen, 2017-
Tokmanni OYJ, vastuullisuuden Advisory Board, jäsen, 2017-
Lukuisia muita kuluttaja-asioita sivuavia liittyviä neuvottelukuntia (mm. potilasvakuutus, valmismatka-asiat, standardisointi, sähköturvallisuus, vaatimuksenmukaisuuden arviointi yms)
Olen osallistunut vuodesta 1991 asti jäsenenä eri ministeriöissä, pääosin oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä (ja sen edeltäjissä), kaikkiin lainvalmistelutyöryhmiin, joissa on valmisteltu tai implementoitu kuluttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvää lainsäädäntöä.
Näitä ovat olleet muun muassa kuluttajasuojaan (markkinointi ja sopimusehdot), kulutusluottoihin, etä- ja kotimyyniin, aika-osuusasuntoihin, vakuutussopimuksiin, valmismatkoihin, valmismatkaliikkeisiin, henkilötietoihin ja tietosuojaan, asunto-osakeyhtiöön, tuoteturvallisuuteen, maksuvälineisiin, maksupalveluihin, ryhmäkanteeseen, sijoitusrahastoon, kuluttajaviranomaisen toimivaltaan, pikaluottoihin, kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajariitojen ratkaisuun, asuntoluottoihin yms. liittyvät lainsäädäntöhankkeet. Tähän on liittynyt myös asiantuntijalausuntojen valmistelu ja kuuleminen eduskunnan valiokunnissa.

Naimisissa, 4 lasta.
Harrastukset : metsästys, sienestys, luonnossa liikkuminen mökillä Saimaalla.
Back to content | Back to main menu